Cung ứng nhân lực có trình độ, tay nghề cho các công trình, nhà máy công nghiệp

Với những kinh nghiệm trong ngành cơ khí; thi công, vận hành các hệ thống xử lý nước cũng như tư vấn và cung cấp hóa chất. Công ty chúng tôi có khả năng cung ứng nhân sự cho các hoạt động sau:

1. Cung ứng nhân sự giám sát và thi công cơ khí
  • Cung ứng nhân sự giám sát cũng như tiến hành hàn cắt các đường ống, thiết bị cơ khí (Có chứng chỉ 6G).
  • Cung ứng nhân sự giám sát, lắp ráp các đường ống, thiết bị cơ khí
  • Cung ứng nhân sự lao động phổ thông có kinh nghiệm trong việc thi công cơ khí như: tháo, lắp đặt đường ống; tháo lắp các mặt bích thiết bị đường ống,bích mù, vệ sinh thiết bị, đường ống công nghiệp…
2. Cung ứng nhân sự vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước
  • Cung ứng các nhân sự có khả năng giám sát và vận hành các hệ thống xử lý nước với trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm.
  • Cung ứng các nhân có khả năng kiểm tra, khảo sát và tiến hành bảo dưỡng các hệ thống xử lý nước.
  • Cung ứng công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
3. Cung ứng nhân sự lao động phổ thông

Cung ứng các nhân sự lao động phổ thông, dọn dẹp vệ sinh công trường, nhà xưởng… có am hiểu cơ bản về các công tác an toàn trong công nghiệp.

02553.697.679