1. Tư vấn sử dụng năng lượng tối ưu, hiệu quả.​
2. Kiểm toán năng lượng
3. Cung ứng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho hệ thống nhiệt, hệ thống hơi, thiết bị đốt/lò hơi, bơm, quạt, máy nén
4. Tư vấn giải pháp giảm tiêu hao nhiên liệu
Tư vấn các giải pháp để giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu hao góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho các đối tác.
5. Cung ứng thiết bị, phụ kiện liên quan trong vấn đề sử dụng năng lượng
6. Tư vấn giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.
02553.697.679